Siden 2009 har Catherine og Gro jobbet sammen i ulike prosesser knyttet opp mot karriererådgivning og rekruttering. Vi kan vise til gode resultater uavhengig av profesjon og bransje.

Gro Garaas Wang

Gro har lang erfaring med personalledelse og strategisk / praktisk rådgivning innen kommunikasjonsfaget, organisasjonsutvikling, outplacement, kunnskapsdeling og prosjektledelse.

Hun er en god relasjonsbygger og motivator. Har erfaring fra kursvirksomhet – evner å skape god gruppedynamikk, bidrar til å motivere og bevege mennesker i deres arbeid mot å realisere mål.  Siden 2004 har hun jobbet med karriereveiledning- herunder kartlegging og bevisstgjøring av kompetanse, samt initiering av prosesser for personlig utvikling og vekst. Oppdaterte kunnskaper om formidling av kandidater til arbeidsmarkedet.

Catherine Brun-Lie

Catherine innehar en solid erfaring fra utvelgelse og rekruttering, og har gode kunnskaper om arbeidsmarkedet.
Catherine er sertifisert bruker av OPQ personlighets- og evnetester. Hun har bred erfaring som konsulent innen karriereveiledning og omstillingsprosesser samt leder- og organisasjonsutvikling.

Catherine er en løsningsorientert relasjonsbygger med gjennomføringskraft. Med sin genuine interesse i mennesker er hun en god motivator, skaper tillit og bidrar til vekst og utvikling.

Hun er utdannet innen språk og statsvitenskap i Norge og utlandet.