Hva kan CBL-projects tilby?

Gjennom nært samarbeid og åpne prosesser med klienter, har vi erfart at bevisstgjøring av personlige egenskaper og egnethet er like viktig som rett kompetanse.  For få legger dette til grunn i ansettelsesprosesser.

Vi har sett hvordan en større forståelse for hvem man er, kan endre karrierevalg og skape ny arbeidsglede og energi.

Det er denne kunnskapen vi tar med oss inn i våre ulike prosesser.

Searchprosesser

– Rett person på rett plass.

– Samsvar mellom person og kravene knyttet til stillingen.

– Fokus på kompetanse og potensialet til kandidatene.

– Onboarding og coaching

Etter behov og ønske, benytter vi følgende personprofilanalyser:
OPQ 32; VIP 24 eller JTI

Karriereutvikling i eksisterende bedrift eller i ny bransje

– Kompetansekartlegging/Nye kompetansekrav i markedet.

– Støtte til å omsette kompetanse/kunnskap/evner til handling og skape resultater enten man er   i jobb ellers ønsker nye utfordringer.

– Prosess mot nye realistiske jobbmuligheter.

– Bevisstgjøring av formell og uformell kompetanse, egenskaper, indre og ytrestyrt motivasjon